Kajakplads på stranden

Du kan have din kajak liggende på Kajakpladsen ved “Grethes Bro”, over for Stationsvej.

Det er Stejlepladsgruppen, der på vegne af Helsingør kommune, administrerer pladsen. Vi vedligeholder området og sætter bro med kajakplatform ud.

Det koster 300 kr. pr. år at have kajakken opbevaret på pladsen.

Såfremt du ønsker en kajakpladsen, skal du henvende dig til Stejlepladsgruppen ved formand Povl Ærenlund, tlf. 20661116.

Din kajak vil få et nummer som Povl sætter på fartøjet.

Du skal være opmærksom på, at du selv har ansvaret for din kajak.

Idet Stejlepladsgruppen som nævnt vedligeholder området, sætter bro ud mv., ser vi naturligvis gerne, at du også melder dig ind i Stejlepladsgruppen formedelst et årligt kontingent på kr. 150,00.

Se her vores andre tilbud

Jollepladser
Medlemskab og kontingent
Vores badebroer