Kajakplads på stranden

Du kan have din kajak liggende på kajakpladsen ved “Grethes Bro”, over for Stationsvej.

Det er Stejlepladsgruppen, der på vegne af Helsingør kommune, administrerer pladsen.

Vi vedligeholder området og sætter bro med kajakplatform ud.

Det koster 300 kr. årligt at have din kajak liggende på kajakpladsen.

Når du har betalt leje af kajakplads første gang vil der blive sat et nummer på din kajak. Nummeret er bevis på, at du har ret til at have din kajak liggende på kajakpladsen.

Stejlepladsgruppen har ikke noget ansvar for kajakken og din brug af faciliteterne på Stejlepladsen.

Stejlepladsgruppens bestyrelse forbeholder sig ret til at opsige din kajakplads hvis reglerne ikke overholdes og der ikke betales kontingent. Hvis kajakken ikke fjernes indenfor den tidsfrist der meddelt af bestyrelsen, vil kajakken blive fjernet for kajakejerens regning.

Du kan anmode om kajakplads her (klik)

Se her vores andre tilbud

Jollepladser
Medlemskab og kontingent
Vores badebroer