Jolleplads på stranden ved Det Gule Palæ

Som medlem af Stejlepladsgruppen har du mulighed for at leje en plads til din jolle på stranden.

I Stejlepladsgruppen er en jolle en lille robåd eller en mindre båd med en lille påhængsmotor og eventuelt mast.

Hvis du har lejet en plads til din jolle på stranden, har du mulighed for at få udleveret en nøgle til ”Sideskibet” til Det Gule Palæ.

Her kan du opbevare årer og evt. motor til din jolle. Alt andet udstyr til din jolle, herunder brændstof til din påhængsmotor, redningsveste, anker, tovværk, fendere m.m., må du tage med hjemmefra når du skal ud og sejle en tur.

Der er p.t. ikke plads til flere påhængsmotorer i ”Sideskibet”, så vi opfordrer passive jolleejere at afhente deres påhængsmotor så der kan blive plads til de mere aktive jolleejere.

I ”Sideskibet” finder du sorte bådruller er til fri afbenyttelse. Husk rengøre de sorte ruller inden du lægger dem tilbage på plads efter brug.

Jolleejerne skal flytte deres jolle fra stranden op på græsset omkring den 1. november.

Jollen skal flyttes ned på stranden senest den 1. maj.

En jolleplads og medlemskab af Stejlepladsgruppen koster 850 kr. årligt.

Når du har betalt leje af jolleplads og kontingent første gang vil der blive sat et nummer på din jolle og eventuelt din påhængsmotor. Nummeret er bevis på, at du har ret til at have din jolle liggende på stranden.

Hvis du ønsker en nøgle til ”Sideskibet” skal du betale depositum på 150 kr. og erstatning på 2.500 kr. hvis nøglen bortkommer.

Stejlepladsgruppen har ikke noget ansvar for jollen og din brug af faciliteterne på Stejlepladsen.

Stejlepladsgruppens bestyrelse forbeholder sig ret til at opsige jollepladsen hvis reglerne ikke overholdes og der ikke betales kontingent. Hvis jollen ikke fjernes indenfor den tidsfrist der meddelt af bestyrelsen, vil jollen blive fjernet for jolleejerens regning.

Du kan anmode om medlemskab og jolleplads her (klik)

Se her vores andre tilbud

Kajakplads
Medlemskab og kontingent
Vores badebroer