Vinterbadning

Er du medlem af Stejlepladsgruppen, har du mulighed for en jolleplads.
Du har endvidere mulighed for at benytte Det Gule Palæs aflåste sideskur til opbevaring af din motor, men ikke til benzinbeholder, redningsveste m.m. Disse regler er opsat på væggen i sideskuret.

Din jolle skal være på strand/sand efter den 1. maj, og Stejlepladsgruppen tilråder, at du lægger jollen op på græs fra oktober måned for at beskytte den i forbindelse med storm og højvande.

Årskontingentet for en jolle er 750 kr. i 2020. De 600 kr. opkræves på vegne af Skov og Naturstyrelsen, mens 150 kr. er kontingent til Stejlepladsgruppen.
I forbindelse med din indbetaling vil din jolle blive forsynet med et nummer, der altid skal være synlig i jollens stævn på styrbords side.

Kontaktperson er Jess Nielsen på tlf. 2040 4606 eller mail jess@nielsen.mail.dk

Nøgle til sideskuret kan erhverves ved henvendelse til Torben Gelineck på tlf. 2343 4439 eller på mail tgelineck@hotmail.com ved betaling af 150 kr. i depositum.

Se her vores andre tilbud

Kajakpladser
Jollepladser
Vores badebro