Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Stejlepladsgruppens bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for medlemmer uden restance.

Onsdag d. 23/11- 2016 kl. 19:00.

Snekkersten-Skotterup sejlklubs lokaler.

dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlægning af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag. (evt. forslag sendes til Povl Ærenlund; Strandvejen 216;3070 Snekkersten. Modtages senest d. 16/11-2016)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.På valg er:

Povl Ærenlund.              (Ønsker genvalg)

Jess Nielsen.                   (Ønsker genvalg)

Peter Clausen.                (Ønsker genvalg)

Valg af suppleanter.

På valg er:

 Carsten Rygaard.       (Ønsker genvalg)

 Knud Ejlersen.             (Ønsker genvalg)

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af: Peter Secher – Per Premer og som suppleant Torben Gelineck.

På bestyrelsens vegne: d. 25/10- 2016.

Povl Ærenlund.

formand.

Husk at meddele e-mail adresse ændring til stejlepladsgruppen@gmail.com

Til almen orientering afholder Stejlepladsgruppen atter i år ”Julestue” ved Det Gule Palæ. Søndag d. 11. december kl. 11:00 – 14:00, med gløgg og æbleskiver. Samt kåring af årets ”Skotterupgløgg”.